ALAM SEMESTA, KIAMAT DAN SANGKAKALA

Pendahuluan
“Puji-pujian untuk Allah, Tuhan semesta alam.” (al-Fatihah, 1: 1). Ayat ini memperkenalkan kepada seluruh umat Islam tentang kebesaran dan kekuasaan Allah SWT selaku pemilik kepada alam semesta. Dia mencipta alam ini dan menguasainya, mengurusnya dan mengawalnya menurut kehendak-Nya tanpa sekutu dengan apa jua pun.

11

Rajah 1: Taburan sebahagian jasad-jasad kelangitan yang ada diangkasa. Subhanallah.

Alam semesta adalah makhluk (ciptaan) Allah. Hakikat sebenarnya tidak diketahui sesiapa dan kewujudannya pula penuh misteri. Bagi menjawab teka teki itu, saintis yang terlibat dalam bidang kosmogoni dan kosmologi memberikan berbagai-bagai jawapan berdasarkan teori ilmu yang mereka pelajari.

Kosmogoni dan Kosmologi
Kosmogoni adalah cabang ilmu astrofizik yang mempelajari asal dan struktur alam semesta secara luas (berlawanan dengan penelitian asal jasad kelangitan secara khusus). Dengan demikian, kosmogoni adalah kajian tentang bagaimana alam semesta terbentuk; dan oleh kerana itu, kisah-kisah penciptaan yang disebut dalam Kitab Kejadian (Genesis) adalah salah satu daripada bentuk kosmogoni, dan ada banyak yang lain, sama ada yang bersifat ilmiah maupun mitologi.

Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan sejarah alam semesta berskala besar. Secara khusus, ilmu ini berhubungan dengan asal mula dan evolusi dari suatu subjek. Kosmologi dipelajari dalam astronomi, filosofi, dan agama.

Teori Pembentukan Semesta
Berbagai model alam semesta diketengahkan oleh para pengkaji. Bagaimanapun yang terkenal dan sering diketengahkan hanya beberapa sahaja. Antaranya:

Steady State Theory.

Teori ini mensifatkan bahawa alam semesta selalu berkembang, tanpa awal dan akhir, pada tingkat yang seragam dan bahawa hal itu akan selalu memperluas dan mempertahankan kepadatan secara berterusan.

Teori Lantunan Besar. 

Teori ini juga dikaitkan dengan pembentukan alam semesta oleh para kosmologis. Ledakan besar yang disebut Big Bang merupakan satu peristiwa yang menyebabkan berlaku pembentukan alam semesta. Mengacu pemodelan ledakan ini, waktu itu alam semesta bersifat satu titik padu, yang berada dalam keadaan yang sangat panas lagi padat. Kemudian ia meledak dan berlakulah proses mengembang secara terus menerus hingga hari ini. Berdasarkan pengukuran terbaik tahun 2009, keadaan awal alam semesta bermula sekitar 13,7 milyar tahun lalu, yang kemudian selalu menjadi rujukan sebagai waktu terjadinya Big Bang tersebut. Bagi sesetengah pengkaji, teori ini telah memberikan penjelasan yang paling komprehensif dan tepat yang didukung oleh metode ilmiah beserta pengamatan. Bagaimanapun ia ditolak oleh sebahagian pengkaji yang lain.

Rajah 2: Menurut teori Big Bang, alam semesta muncul dari sebuah singulariti yang sangat padat dan panas. Ruang itu sendiri telah berkembang sejak saat itu bagi membentuk galaksi. Perkembangannya diibaratkan seperti kismis yang ada dalam roti dan turut berkembang dengan pengembangan roti. Skema grafik di atas adalah konsepsi seorang artis yang menggambarkan perluasan sebagian dari alam semesta secara mendatar.

Rajah 2: Menurut teori Big Bang, alam semesta muncul dari sebuah singulariti yang sangat padat dan panas. Ruang itu sendiri telah berkembang sejak saat itu bagi membentuk galaksi. Perkembangannya diibaratkan seperti kismis yang ada dalam roti dan turut berkembang dengan pengembangan roti. Skema grafik di atas adalah konsepsi seorang artis yang menggambarkan perluasan sebagian dari alam semesta secara mendatar.

Teori Pengembangan. 

Teori ini berpendapat bahawa ada suatu pusingan di alam ini. Satu pusingan mengalami masa pengembangan dan satu putaran lagi mengalami masa pengucupan. Setiap satu pusingan dianggarkan berlangsung selama 30 milyar tahun. Ketika proses pengembangan tersebut terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintang di dalamnya. Pengembangan ini diakibatkan oleh adanya reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya membentuk unsur-unsur lain yang lebih kompleks. Pada masa pengucupan pula, galaksi-galaksi dan bintang-bintang yang telah terbentuk meredup dan unsur-unsur yang telah terbentuk sebelumnya turut menyusut dengan mengeluarkan tenaga berupa kepanasan yang sangat tinggi. Dalam istilah yang lain pandangan ini disebut sebagai Oscillating Theory (Teori Pengembangan dan Pemampatan).

Teori-teori yang dinyatakan itu adalah semata-mata pandangan yang tidak ada kepastiannya. Meskipun ada sebahagian daripada teori tersebut beranggapan alam ini sedia ada secara semulajadi, namun teori Big Bang beranggapan sebaliknya. Ia menjurus kepada aspek adanya masa permulaan da nada kuasa ‘misteri’ yang menyebabkan berlakunya ledakan yang berencana. Apa pun ledakan yang berlaku tanpa perencanaan akan menyebabkan bahan-bahan ledakan itu berkecai kesegenap arah tanpa kawalan. Hal ini berbeza dengan ledakan ‘Big Bang’ yang kemudiannya menghasilkan jasad-jasad kelangitan dalam keadaan teratur rapi dan jarak antara satu jasad kelangitan dengan yang lain diatur. Masing-masing bergerak dan beredar mengelilingi paksinya tanpa cacat cela.

Rajah 3


Rajah 3: Kiri dan tengah: Sunspot yang terdapat di permukaan matahari. Kanan: Pemetaan sunspot yang telah ditandai nombor-nombornya.

Sunspot
Meskipun teori-teori tersebut berselisih berkenaan permulaan alam, namun para saintis bersepakat bahawa suatu masa nanti alam ini pasti mengalami kehancurannya. Hal ini dikenal pasti dan benar-benar diyakini oleh mereka. Antara lain mereka meramalkan kuasa bakar yang ada pada bola raksasa matahari akan padam. Gejala ini dikenali sebagai ‘sunspot’. (Anda boleh bayangkan lubang-lubang pada dapur gas di rumah yang tersumbat). Gas-gas yang membakar di sana akan mengalami masa berakhir dan akan padam secara total. Selanjutnya sistem tata suria ini tiada lagi bertenaga dan akan bermula saat kehancuran.

Kiamat dan Pengakhiran Semesta
Perihal saat tibanya kiamat tiada sesiapapun yang mengetahuinya. Hanya Allah sahaja yang mengetahui lantaran Dia yang menciptakan alam semesta ini. Dalam Islam berlakunya saat kiamat itu dikaitkan dengan tiupan Sangkakala. Bagaimanakah berlakunya tiupan sangkakala yang begitu dahsyat dan melibatkan kematian seluruh alam? Para Saintis moden dalam kajian mereka kelihatan seakan-akan membenarkan sifat dan pernyataan yang digambarkan dalam hadis-hadis nabi s.a.w. mengenai tiupan Sangkakala. Prof. Frank Steiner dari Universiti Ulm, Jerman melakukan penelitian terhadap alam semesta untuk menemukan bentuk sebenarnya dari alam raya ini sebab teori-teori umum yang sebelumnya mengatakan bahawa alam semesta berbentuk bulat bundar atau dalam teori yang lain pula menyebut bentuknya sebagai mendatar.
Menggunakan sebuah peralatan canggih milik NASA yang bernama “Wilkinson Microwave Anisotropy Prob” (WMAP), mereka akhirnya mendapatkan sebuah kesimpulan yang sangat mencengangkan kerana menurut hasil penelitian tersebut alam semesta ini ternyata berbentuk seperti terompet (Tetuang) yang besar. Hal ini sama sekali berbeza dengan pandangan-pandangan saintis sebelumnya.
Pada bahagian hujung belakang terompet (baca alam semesta) merupakan alam semesta yang tidak boleh diamati (unobservable), sementara bahagian hadapan, di mana bumi dan seluruh sistem tata surya berada merupakan alam semesta yang masih mungkin untuk diamati (observable). Rajah bentuk model alam semesta di bawah merupakan penemuan terkini para saintis.
Bentuk penciptaan ini dikenal sebagai Picard Topologi dan menurut keyakinan Profesor Frank Steiner, “ia adalah bentuk yang paling diterima akal.” Demikian dakwaan profesor fizik teori dari Universiti Ulm di Jerman. Kenyataan ini dikeluarkan sekitar tahun 2006 yang lalu dan kini menjadi antara aspek kosmologi yang diberi banyak perhatian terhadapnya.

Rajah 4: Alam semesta menurut Frank Steiner.

Rajah 4: Alam semesta menurut Frank Steiner.

Menurut pandangan saintis terkini yang berkecimpung dalam bidang kosmologi, alam semesta berbentuk corong adalah cara terbaik untuk menjelaskan pola radiasi latar belakang kosmik ketika alam semesta baru berusia sekitar 380.000 tahun. Gambaran radiasi awal yang dibuat oleh Penyelidik Wilkinson Microwave Anistropy NASA telah membantu menjawab beberapa pertanyaan kunci tentang sejarah waktu, ruang dan segala sesuatu. Ini membantu pemahaman saat terjadinya penciptaan alam sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Ia juga membantu memahami kandungan alam semesta meliputi material 4%, 23% material gelap atau tidak boleh dikesan dan 73% sesuatu yang misteri (tidak diketahui) disebut sebagai ‘intisari’, ‘tenaga vakum’ atau ‘tenaga gelap’.
“Saya membuat komentar bahawa semua itu adalah seolah-olah Tuhan dengan hati-hati membuat alam semesta dan kemudian menjatuhkannya,” ungkap Paul Davies, seorang ahli kosmologi yang kini berpengkalan di Universiti Macquarie Australia.

Kesimpulan
Pernyataan yang dikemukakan di atas memberi faham bahawa di sebalik kajian para saintis tentang kejadian alam, meskipun mereka cenderung menafikan kewujudan Tuhan lantaran berfaham sekular, namun pada masa yang sama mereka tidak boleh menafikan kekuasaan Allah yang menciptakan alam ini. Mereka harus menerima saat kehancuran alam dan ini bukannya kehendak alam, akan tetapi kehendak Allah. Sama seperti permulaan kejadiannya, ia bukan atas kehendak sesiapa, tetapi perancangan Allah SWT. Mudah-mudahan maklumat ini akan memberikan kesedaran kepada kaum Muslimin untuk semakin tunduk dan patuh serta sentiasa bertaqarrub kepada Allah, Tuhan semesta alam. Amin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: