1. Ramli Awang (1996). “Memahami Ciri Kepimpinan Islam” SUARA PERSATUAN ULAMA. Bil.01/44, Muharram 1417/Julai 1996. Hlm. 35-45.
 2. Ramli Awang [1995]. Falsafah Kesepaduan Di antara Agama dan Sains, dlm. Berita Harian, 27 Mac 1995 [hlm. 10]
 3. Ramli Awang [1989]. “Berdusta ibarat tempah tempat dalam neraka”, dlm. Berita Harian, 24 Mac 1989.
 4. Ramli Awang [1989]. “Tarekat di dalam Islam ialah al-Quran”, dalam Berita Minggu, 9 Apri 1989.
 5. Ramli Awang [1989]. “Al-Ghazali manusia biasa, bukan Maksum”, dlm. Berita Minggu, 2 April 1989.
 6. Ramli Awang [1988]. “Aurad Muhammadiyah Antara khurafat Ciptaan Manusia”, dlm. Utusan Malaysia, 21 Oktober 1988.
 7. Ramli Awang [2003]. Simbolisme Sains Dalam Wahyu Keserasian Antara Ayat Maqru’ah dengan Ayat Manzurah. [JTE 38, Jun 2003], Jurnal Teknologi UTM.
 8. Ramli Awang [1995]. Sains dan Umat Islam Masa Kini, dalam Majalah Falsafah Sains [hlm. 10-20]. Bahagian Falsafah Sains Pusat Pengajian Tahun Satu, UTM.
 9. Ramli Awang [1995]. Kemahiran dan Pencapaian Saintifik Awal Islam [terjemahan] dalam Majalah Falsafah Sains [hlm. 29-34]. Bahagian Falsafah Sains Pusat Pengajian Tahun Satu, UTM.
 10. Ramli Awang [1991]. Dhikrullah dan Kesannya Pada Kehidupan dalam Al-Risalah, bil. 3. tahun 2, Febuari 1991. [hlm. 60-64]. Jabatan Pendidikan Islam FPPSM, UTM
 11. Ramli Awang [1991]. Perutusan Rasulullah dan Ketulenan Akidah dalam Al-Risalah, bil, 4, tahun 2, 1991/92. [hlm. 2-26]. Jabatan Pendidikan Islam FPPSM, UTM.
 12. Ramli Awang [1991].  Fiqh al-Tawhid : Satu Pendedahan Perlunya Ke Arah Di Analisis Semula dalam Al-Risalah, bil. 4, tahun 2, 1991/92. [hlm.27-38]. Jabatan Pendidikan Islam FPPSM, UTM.
 13. Ramli Awang [1996]  Kosmologi Menurut Pandangan Kitab-kitab Suci, dalam al-Risalah, Mei 1996. Pusat Pengajian Islam dan Perkhidmatan Kemasyarakatan, UTM Skudai. [hlm.56-80].
 14. Ramli Awang [1997]. Petunjuk Al-Quran: Panduan Mencapai Kebenaran (1), dalam Tamadun, Bil, 30, Mac, 1997. Penerbit Muttaqin.
 15. Ramli Awang [1997]. Petunjuk Al-Quran: Panduan Mencapai Kebenaran (2), dalam Tamadun, Bil, 31, Mac, 1997. Penerbit Muttaqin.
 16. Ramli Awang [2009].  Mengenal Tokoh Ulama Hadis Imam al-Bukhari : Kelahiran dan Masa Kecil Imam Bukhari.  Dalam Buletin MINDA PPIPS, Vol.6 No.13, Disember 2009.  [hlm. 14-15]
 17. Ramli Awang [2010].   Penemuan Benua Amerika Dalam Sorotan Sejarah Islam (Bahagian I).  dalam Buletin MINDA PPIPS, Vol. 7 No. 14, Mei 2010.[hlm. 6-7].
 18. Ramli Awang [2010].   Alam dan Idea inovasi.  dalam Buletin MINDA PPIPS, Vol. 7 No. 14, Mei 2010.[hlm. 14-15].
 19. Ramli Awang [2011].  Sahabat Mendambakan Salam Rasul dalam Buletin MINDA Fakulti Tamadun Islam, Vol. 7 No. 15, Januari 2011.[hlm. 11].
 20. Ramli Awang [2011].  Pemerdagangan Manusia : Sorotan Kes Di Israel, dalam Buletin MINDA Fakulti Tamadun Islam, Vol. 7 No. 15, Januari 2011.[hlm. 12-13].
 21. Ramli Awang [2011].  Tuhan, Gajah dan Telur : Dialog Imam Ja’afar al-Sadiq dengan Atheis.  dalam Buletin MINDA Fakulti Tamadun Islam, Vol. 7 No. 15, Januari 2011.[hlm. 16].
 22. Ramli Awang [2011].  Haiwan-haiwan Peliharaan Nabi S.A.W.  dalam Buletin MINDA Fakulti Tamadun Islam, Vol. 7 No. 15, Januari 2011.[hlm. 17].
 23. Ramli Awang [2011].  Muslim Tiba Di Amerika Sebelum Columbus (Bahagian 2).  dalam Buletin MINDA Fakulti Tamadun Islam, Vol. 7 No. 15, Januari 2011.[hlm. 20-23].
 24. Ramli Awang [2012].  Dimensi Kerohanian Dalam Pendidikan.  Dalam Buletin MINDA Fakulti Tamadun Islam, Vol.1 No.17.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: