INTERNATIONAL
1. Pendidikan Akidah Aliran Salaf dari Perspektif Pemikiran Syeikh Abdul Qadir al-Mandili.  Seminar Antarabangsa Perguruan & Pendidikan Islam.  Tarikh 8-9 Mac 2012.  Tempat : Le Grandeur Palm Resort, Johor Bahru.

2. Kemahiran Generik dalam Pendidikan Berdasarkan Kisah Anbiya dalam al-Quran.  Seminar Antarabangsa Perguruan & Pendidikan Islam.  Tarikh 8-9 Mac 2012.  Tempat : Le Grandeur Palm Resort, Johor Bahru.

3. Pengajaran Ilmu Perbandingan Agama di Sekolah : Keperluan dan Cabaran.  Seminar Antarabangsa Perguruan & Pendidikan Islam. Tarikh 8-9 Mac 2012.  Tempat : Le Grandeur Palm Resort, Johor Bahru.

4. Kaedah Pendidikan Islam : Telaah Awal Terhadap Tulisan Sultan al-Mu’azam ‘Alauddin Sulaiman Shah (1863-1938M) Sultan Selangor Darul Ehsan.

5. Peranan Maqasid Al-Syariah dalam Pengkajian Sains Halal : Satu Perbincangan Epistemologi.  Seminar Antarabangsa.  Tarikh : 16-17 Jun 2011. Tempat : Phuket Thailand.

6. International Conference On Arabic Studies.  Tarikh : 09-10 Mac 2011. Tempat : Faculty On Arabic Language Civilization, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam.

7. Ibn Sina (980-1037m): Sorotan Biografi Dan Sumbangan Dalam Sains Perubatan. Seminar International Sains dan Teknologi (InSIST ‘08) pada 18-19 Mac 2008 di PWTC, KL.

8. Kisah Anbiya Dalam Al-Qur’an Sebagai Pemangkin Pembangunan Modal Insan Bidang Sains Dan Teknologi. Seminar International Sains dan Teknologi (InSIST ‘08) pada 18-19 Mac 2008 di PWTC, KL.

9. Konsep Penyembuhan Dan Terapi Ruqyah Dalam Perubatan Islam: Sorotan Terhadap Pemikiran Perubatan Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah (691-751H/1292-1352M). Seminar International Sains dan Teknologi (InSIST ‘08) pada 18-19 Mac 2008 di PWTC, KL.

10. Pemikiran Sains Mutakhir Di Barat: Ke Arah Mengembalikan Kegemilangan Sains Islam. Seminar International Sains dan Teknologi (InSIST ‘08) pada 18-19 Mac 2008 di PWTC, KL.

11. Peranan CTNS Dalam Membina Jambatan Antara Sains Dan Agama. Seminar International Sains dan Teknologi (InSIST ‘08) pada 18-19 Mac 2008 di PWTC, KL.

12. Sumbangan Utama Muslim Kepada Sains Perubatan. Seminar International Sains dan Teknologi (InSIST ‘08) pada 18-19 Mac 2008 di PWTC, KL.

13. Sorotan Terhadap “Pertanyaan Bernas” Maharaja Imam Basyuni Imran Al-Sambasi (1885-1953) Perihal Umat Islam Di Nusantara. Seminar Antarabangsa Islam Di Nusantara. Tarikh: 8 April 2007. Dewan Mesyuarat Senat, UKM, Bangi.

14. Sumbangan Ulama Nusantara: Rujukan Pemikiran Syeikh Abdul Qadir al-Mandili. Seminar Antarabangsa Islam Di Nusantara. Tarikh: 8 April 2007. Dewan Mesyuarat Senat, UKM, Bangi.

15. Kecantikan Wanita Dari Perspektif Sekular dan Islam. Seminar Antarabangsa Wanita Islam. Tarikh: 2-3 April 2005. Tempat: Hotel Sofitel, Senai, Johor.

16. Sains dan Agama: Ke Arah Kesedaran dan Keharmonian Semula. Seminar Antarabangsa Islam and the Challenges of Science and Technology in 21 st Century. Tarikh: 7-9 September 2003. Tempat: Puteri Pan Pasific Hotel, Johor Bahru.

NATIONAL

1.  Menjejaki Teknologi Asas Penternakan dan Pertanian: Satu Sorotan Dari Al-Quran. Simposium Kebangsaan Fiqh Sains dan Teknologi. Tarikh: 10-11 Disember 2009. Tempat: Paragon Hotel, Johor Bahru.

2. Psikologi Marah Dan Tenang: Satu Tinjauan Dari Perspektif Al-Quran Dan Kajian Sains. Simposium Kebangsaan Fiqh Sains dan Teknologi. Tarikh: 10-11 Disember 2009. Tempat: Paragon Hotel, Johor BahrU.

3. Cakna Lidah sebagai Teras keharmonian Organisasi: Sorotan Pemikiran Akhlak Syeikh Abdul Qadir al-Mandili (1910-1965).The 1st Regional Conference on Human Resource Development (RESERD 2008). Tarikh: 14th-15th January 2008. Tempat: Primula Beach Resort, Kuala Terengganu, Terengganu.

4. Kemahiran Generik Dalam Pengajian Umum di UTM: Atribut Pembelajaran Sepanjang Hayat Menurut Perspektif Islam. Seminar : Kebangsan Pengajian Umum. Tarikh : 13-14 Jun 2006. Tempat: Hyat Hotel, Johor Bahru.

5. Falsafah Sains dan Teknologi: Pelaksanaan di UTM. Bengkel Pemurnian Silabus & Pendokumentasian Modul Pengajaran Falsafah Sains dan Teknologi.. Tarikh: 11-13 Mei 2004. Tempat: Awana Genting Highland Golf & Country Resort.

6. Pelaksanaan dan Pengendalian TITAS: Pengalaman di UTM. Bengkel Kebangsaan ke 3: Pengajaran TITAS  di IPTA.  Tarikh: 13-15 April 2004. Tempat: Swiss Garden, Beserah, Kuantan.

7. Syeikh Abdul Qadir al-Mandili: Biodata Ringkas dan Aliran Pemikiran. Kolokium Ilmiah PPIPS Tarikh: 24 hb. Julai 2002 Tempat: Dewan al-Ghazali PPIPS.

8. Students: Constructing the Innerself. Program Motivasi Pelajar. Tarikh: 08 hb. Julai 2001 Tempat: Dewan Serbaguna Kolej Tun Razak UTM.

9. Akidah Ahli Sunnah Waljamaah. Kursus Latihan Kepimpinan Pelajar. Tarikh: 11 hb. Ogos 2000. Tempat: Taman Pertanian Kluang. Johor.

10. Bidaah Di Malaysia. Muzakarah Pemegang Tauliah Mengajar Agama. Tarikh: 02 hb. Oktober 2000 Tempat: Mesjid Tenggaroh I Mersing.

11. Realiti Umat Islam Hari ini Dan Keperluan Terhadap Tasawwur Islam Sebenar. Kursus Kefahaman Islam. Tarikh: 28 Oktober 1998. Tempat: Pejabat KWSP Johor Bahru.

12. Perundangan Masa Kini: Halamana Dan Tujumana. Siri Bicara Undang-Undang Perbandingan. Tarikh : 25 hb. Januari 1997. Tempat: Tetuan Ramli & Co, Tampoi. JB.

13. Pemikiran Akidah Ahl Quran dan Sunnah. Kursus Kefahaman Akidah. Tarikh: 14 hb. Disember 1997. Tempat: Bilik Seminar INTIS Gombak, KL.

14. Belia Ke Arah Pembentukan Diri Yang Berkualiti. Kursus Kepimpinan Belia  Tarikh: 26 hb. Disember 1996 Tempat: Felda Sungai Mas Kota Tinggi, Johor.

15. Ciri-Ciri Khusus Islam. Latihan Kepimpinan Pelajar.  Tarikh: 26 hb. Disember 1996 Tempat: Madrasah Arabiah Simpang Renggam Johor.

16. Dakwah Islamiyyah Tinjauan Kewajipan, Strategi dan Perlaksanaan. Kursus Kefahaman Islam. Tarikh: 26 hb. Disember 1996 Tempat: Dewan Maktab Perguruan Batu Pahat, Johor.

17. Falsafah Sains Abad 2020: Tinjauan Pengisian Yang Sepatutnya. Seminar Kebangsaan Matrikulasi Asasi Pertama.  Tarikh: 22-23 hb. November 1995 Tempat: Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

18. Konsep Kepimpinan Dalam Islam. Kursus Motivasi. Tarikh: 25hb. Mac 1995 Tempat: Sekolah Menengah Majidi Baru, Johor Bahru.

19. Penglibatan Dalam Organisasi [Jamaah]: Persediaan Ke Arah Kecemerlangan. Program Ihya’ Ramadan dan Pembentukan Syakhsiyyah Muslim.  Tarikh: 12 hb. Febuari 1995. Tempat: Bilik Bacaan Mesjid Sultan Ismail, UTM.

20. Hubungan Baik Dengan Allah Teras Kekuatan Perjuangan Islam. Kursus Kepimpinan Pelajar. Tarikh: 18 hb. Mac 1995. Tempat: Bilik Bacaan Mesjid UTM.

21. Bahaya Bidaah dan Khurafat kepada Keimanan. Seminar Pengukuhan Akidah. Tarikh: 29 -31hb., Disember 1995 Tempat: Pusat Latihan Staf Akademik, Batu Pahat, Johor.

22. Ciri Kepimpinan Islam Menuju Abad 21. Kem Jaya Diri PMI UTM. Tarikh: 9 hb., Ogos 1995 Tempat: Air Papan, Mersing, Johor.

23. Serangan Pemikiran Ke atas Umat Islam. Kursus Pengukuhan Akidah. Tarikh: 21 hb. Januari 1995 Tempat: Dewan Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim, Johor Bahru.

24. Tasawwur Umum Tentang Islam Dan Muslim Kini. Seminar Peningkatan Kefahaman Islam. Tarikh: 10 hb. September 1994. Tempat: Pontian, Johor.

25. Pola Berfikir Cendekiawan Menurut Al-Quran. Seminar Peningkatan Pelajar PPTS. Tarikh: 7 hb. Disember 1994 Tempat: Mesjid Sultan Ismail UTM Skudai, Johor.

26. Ke Arah Pembentukan Usrah Muslimah. Kursus Ihya’ Ramadan al-Mubarak. Tarikh: 19 Ramadan 1415 Hijrah/1994 Masehi. Tempat: Dewan Kuliah 1 Fakulti Sains UTM Skudai.

27. Tanggungjawab Dan Konsep Kepimpinan Dalam Islam. Tamrin Mujahid Peringkat Pertama PPTS. Tarikh: 10 hb November 1993 Tempat: Dewan Kuliah 1 Fakulti Sains. UTM.

28. Ukhuwwah Dalam Pembinaan Jamaah. Kursus Latihan Dan Kepimpinan Belia  Tarikh: 18hb. Disember 1993 Tempat: Surau Felda Air Tawar 2, Kota Tinggi Johor.

29. Peranan dan Sumbangan Mahasiswa Ke Arah Mengatasi 9 Cabaran Wawasan 2020.  Seminar Kecemerlangan Mahasiswa II Peringkat Kebangsaan 1992. Tarikh: 08-10 hb. Oktober 1992. Tempat: Dewan Sultan Iskandar UTM Skudai.

30. Konsep Syahadah Dan Tuntutannya. Kursus Khemah Ibadat. Tarikh: 26, 27 dan 28 hb. Disember 1992. Tempat: Bagan Lalang Beach Resort, Sepang Selangor.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: